EDWARD GUZ (1931). ŚWIADEK HISTORII

EDWARD GUZ (1931)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (5)