JAN GURBA (1929). ŚWIADEK HISTORII

JAN GURBA (1929)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)