CZESŁAWA GRZESZYK (1923-2014). ŚWIADEK HISTORII

CZESŁAWA GRZESZYK (1923-2014)
ŚWIADEK HISTORII