JESZAJAHU GOTTLIEB (1923). ŚWIADEK HISTORII

JESZAJAHU GOTTLIEB (1923)
ŚWIADEK HISTORII