MIECZYSŁAW GOŹDZIEJEWSKI (1919). ŚWIADEK HISTORII

MIECZYSŁAW GOŹDZIEJEWSKI (1919)
ŚWIADEK HISTORII