STANISŁAW GOŁOFIT (1909-2007). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW GOŁOFIT (1909-2007)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (5)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
STANISŁAW GOŁOFIT Z ŻONĄ ANNĄ PODCZAS PRAC POLOWYCH