IRENA GEWERC-GOTTLIEB (1926). ŚWIADEK HISTORII

IRENA GEWERC-GOTTLIEB (1926)
ŚWIADEK HISTORII
BIBLIOTEKA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)