WIESŁAWA GAWRYSIAK-LESZCZYŃSKA (1936). ŚWIADEK HISTORII

WIESŁAWA GAWRYSIAK-LESZCZYŃSKA (1936)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)