STANISŁAW GŁAZ (1933). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW GŁAZ (1933)
ŚWIADEK HISTORII