JERZY GÓRNICKI (1926-2013). ŚWIADEK HISTORII

JERZY GÓRNICKI (1926-2013)
ŚWIADEK HISTORII