KRYSTYNA FRANK (1915). ŚWIADEK HISTORII

KRYSTYNA FRANK (1915)
ŚWIADEK HISTORII