PIOTR FIUTKA (1952). ŚWIADEK HISTORII

PIOTR FIUTKA (1952)
ŚWIADEK HISTORII