KAZIMIERZ FIL (1945-2016). ŚWIADEK HISTORII

KAZIMIERZ FIL (1945-2016)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (11)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
FOTOGRAFIA GRUPOWA BATALIONU KAZIMIERZA FILIPOWICZA "KORDA"