GRZEGORZ FIJAŁKA (1951). ŚWIADEK HISTORII

GRZEGORZ FIJAŁKA (1951)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH