MAŁGORZATA DZIEWULSKA (1944). ŚWIADEK HISTORII

MAŁGORZATA DZIEWULSKA (1944)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
ADAM ZAGAJEWSKI Z JÓZEFEM CZAPSKIM, MAŁGORZATĄ DZIEWULSKĄ I BARBARĄ TORUŃCZYK