HALINA DRZEWIEJ-SOSNÓWKA (1941). ŚWIADEK HISTORII

HALINA DRZEWIEJ-SOSNÓWKA (1941)
ŚWIADEK HISTORII