ZOFIA DAROWNA (1924). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA DAROWNA (1924)
ŚWIADEK HISTORII