GRZEGORZ DĘBIEC (1956). ŚWIADEK HISTORII

GRZEGORZ DĘBIEC (1956)
ŚWIADEK HISTORII