APOLINARY DĄBROWSKI (1930). ŚWIADEK HISTORII

APOLINARY DĄBROWSKI (1930)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (14)