CECYLIA CZARNIK (1921). ŚWIADEK HISTORII

CECYLIA CZARNIK (1921)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH