WACŁAW CZAKON (1959). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAW CZAKON (1959)
ŚWIADEK HISTORII