HALINA CHAMERSKA (1922). ŚWIADEK HISTORII

HALINA CHAMERSKA (1922)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (1)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)