ROMAN CENTKIEWICZ (1943). ŚWIADEK HISTORII

ROMAN CENTKIEWICZ (1943)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
RZEKA BYSTRZYCA NA WYSOKOŚCI OBECNEJ ULICY KRĘŻNICKIEJ