MARIA BUTOWICZ-ROMUALDI (1939). ŚWIADEK HISTORII

MARIA BUTOWICZ-ROMUALDI (1939)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH