ANDRZEJ BURY (1933). ŚWIADEK HISTORII

ANDRZEJ BURY (1933)
ŚWIADEK HISTORII