STANISŁAW BURDA (1928). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW BURDA (1928)
ŚWIADEK HISTORII