WOJCIECH BORUCH (1921). ŚWIADEK HISTORII

WOJCIECH BORUCH (1921)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH