DANUTA BORECKA. ŚWIADEK HISTORII

DANUTA BORECKA
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (8)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LIST LUDWIKA FLECKA DO DANUTY BORECKIEJ 31.10.1961