WŁADYSŁAWA BEDNARZ (1922-2015). ŚWIADEK HISTORII

WŁADYSŁAWA BEDNARZ (1922-2015)
ŚWIADEK HISTORII