BARUCH BECHER (1923). ŚWIADEK HISTORII

BARUCH BECHER (1923)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)