STANISŁAW BARTŁOMOWICZ (1924). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW BARTŁOMOWICZ (1924)
ŚWIADEK HISTORII