MARIA BALLOD (1942). ŚWIADEK HISTORII

MARIA BALLOD (1942)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (4)