ZOFIA BAGAN (1931). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA BAGAN (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)