HALINA BŁASZCZYK (1929). ŚWIADEK HISTORII

HALINA BŁASZCZYK (1929)
ŚWIADEK HISTORII