SHMUEL ATZMON-WIRCER (1929). ŚWIADEK HISTORII

SHMUEL ATZMON-WIRCER (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII