SEWERYN ASZKENAZY (1936). ŚWIADEK HISTORII

SEWERYN ASZKENAZY (1936)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (64)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
BIBLIOTEKA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
SEWERYN ASZKENAZY WIOSNĄ 1939 W KRAKOWIE