MARIA ADAMCZYK (1953). ŚWIADEK HISTORII

MARIA ADAMCZYK (1953)
ŚWIADEK HISTORII