MIECZYSŁAW "METYS" ABRAMOWICZ (1952). ŚWIADEK HISTORII

MIECZYSŁAW "METYS" ABRAMOWICZ (1952)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH