GENOWEFA AŁAS (1928). ŚWIADEK HISTORII

GENOWEFA AŁAS (1928)
ŚWIADEK HISTORII