RÓŻA ŻALIŃSKA (1939). ŚWIADEK HISTORII

RÓŻA ŻALIŃSKA (1939)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)