ANNA ŚWIETLICKA (1928). ŚWIADEK HISTORII

ANNA ŚWIETLICKA (1928)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (15)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (7)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LUCJAN ŚWIETLICKI W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI WMUROWANIA AKTU EREKCYJNEGO POD POMNIK KU CZCI NAUCZYCIELI POMORODOWANYCH W PIASKACH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ