ZOFIA ŚWIDNIK-WARGULA (1928). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA ŚWIDNIK-WARGULA (1928)
ŚWIADEK HISTORII