ZYGMUNT ŁAZARZ (1925). ŚWIADEK HISTORII

ZYGMUNT ŁAZARZ (1925)
ŚWIADEK HISTORII