09.12.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Andrzej Pleskaczyński

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ANDRZEJ PLESKACZYŃSKI

09-12-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Andrzej Pleskaczyński