02.12.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Janusz Hajkowski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JANUSZ HAJKOWSKI

02-12-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Janusz Hajkowski