05.10.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Grzegorz Józefczuk

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - GRZEGORZ JÓZEFCZUK

05-10-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Grzegorz Józefczuk