06.08.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Janina Kaniewska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - JANINA KANIEWSKA

06-08-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Janina Kaniewska