30.07.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Daniela Ponikowska

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - DANIELA PONIKOWSKA

30-07-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Daniela Ponikowska