08.07.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Paweł Piechota

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - PAWEŁ PIECHOTA

08-07-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Paweł Piechota