19.02.2020
Nagranie relacji mówionej ze świadkiem historii - Zbigniew Dobkowski

NAGRANIE RELACJI MÓWIONEJ ZE ŚWIADKIEM HISTORII - ZBIGNIEW DOBKOWSKI

19-02-2020 zarejestrowana została nowa relacja mówiona.
Zapoznaj się ze stroną świadka historii - Zbigniew Dobkowski